OİDB SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

align=left>

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri daire Başkanlığı ÖİDB
E-Mail Adresi: oidb72@sdu.edu.tr

Telefon 1: 0246 211 10 66

Telefon 2: 0 246 211 10 64

Faks Numarası: 0 246 211 10 65

İletişim Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ülke: TÜRKİYE

Şehir: ISPARTA


İLK KAYIT İŞLEMLERİ
İlk kayıt tarihleri nereden öğrenilir?
Üniversitemizin ve Daire Başkanlığımızın internet sitesinden öğrenilebilinir.

Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını belirtilen süre içinde yaptırmazsa ne olur?
İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

İlk kayıt işlemlerini adaylar kendileri mi yapmak zorundadır?
Adayların kayıta bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmamaktadır. Ancak ağır hastalık, kaza, doğal afetler vb. gibi belgelendirilebilinen olağan üstü durumlarda noterden vekalet verilen birisi tarafında ilk kayıt işlemi yapılabilir.

İlk kayıt işlemleri için adaylardan istenilen belgeler nelerdir?
İlk kayıtta:
Ön kayıt formu (Ön kayıt için https://obs.sdu.edu.tradresini kullanınız.)
Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın ya da mezuniyet belgesi,
…………… ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şb. alınacak askerlik durum belgesi,
Son altı (6) ay içinde önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş oniki (12) adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf,
Katkı payı ya da öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili banka dekontu,
Diş Hekimliği Fakültesi ve Isparta Sağlık Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıracak öğrencilerin tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen bir heyet raporu, istenmektedir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İnternet aracılığı ile https://obs.sdu.edu.tradresini kullanarak kayıtlarını yenileyebilirler. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

Kayıt yenileme işlemlerini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılmadığı zaman ne yapılmalıdır?
Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim aldıkları birime eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde yapılır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, ekle/sil haftasında tamamlar.

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?
Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?
Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,

Kendi İsteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım?
Kendi isteği ile ayrılmak istenmesi durumunda öğrenci, bölüm/programına yazılı başvuruda bulunur. Fakülte/yüksek okul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci kendi öğrenci işlerinden alacağı bir ilişik kesme formunu, ilgili yerlere imzalattıktan sonra öğrenci kimliğini teslim etmelidir.

Ekle/sil haftası nedir ve bu haftada ne yapılır?
Eğitim-öğretimin başlamasından sonraki kinci haftaya ekle/sil haftası denir. Öğrenci ekle/sil haftasında danışmanının onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz.

Adres
Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260 Çünür/ISPARTA | T: + 90 (246) 211-1000 | F: + 90 (246) 237-0431 |

Copyright © 2012 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

SDÜ ÖBS Öğrenci Bilgi Sistemi GİRİŞ,sdu obs, obs sdü, sdu öbs, sdü obis, sdü obs, sdü obs giriş, süleyman demirel öbs, süleyman demirel Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, süleyman demirel üniversitesi, süleyman demirel üniversitesi obs giriş

HGS